SZERZŐI JOGI VÉDELEM

A salatagyar.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a salatagyar.hu  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A salatagyar.hu honlapon található tartalmak (receptek, képek, videók, blogbejegyzések) kereskedelmi célú vagy más célból történő másolása és más honlapon, offline (papír alapú) anyagokban történő közzététele a szerzői jogokról és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény rendelkezése értelmében a honlap tulajdonosának előzetes, írásbeli engedélyéhez kötött!

A salatagyar.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire.

Tilos a salatagyar.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a salatagyar.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A salatagyar.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg.

A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 5.000 Ft!

Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.

Szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.